شب اندیشه‌ پسامدرن فرانسه

سه متفکر و فیلسوف معاصر فرانسوی: میشل فوکو، ژیل دلوز و فلیکس گتاری در فلسفه‌ی امروز تاثیرگذار بوده‌اند. بویژه میشل فوکو. خوشبختانه آثار این فیلسوف و متفکر فرانسوی به زبان فارسی ترجمه شده است.
مجله بخارا به دنبال برگزاری «شب اسپینوزا»، «شب هانا آرنت» و… در ششصد و یازدهمین شب بخارا به «اندیشه پسا مدرن فرانسه» می‌پردازد.
در این مراسم که به صورت مجازی اجرا می‌شود، ابتدا فیلیپ تیبو، سفیر فرانسه در تهران، سخنرانی خود را ارائه می‌کند. سپس حامد فولادوند، محمدرضا ارشاد و مهدی رفیع به اندیشه تاثیرگذار سه فیلسوف فرانسوی می‌پردازند.
«شب اندیشه پسامدرن فرانسه» در ساعت پنج بعد از ظهر دوشنبه، چهاردهم تیر ۱۴۰۰ (پنجم ژوئیه ۲۰۲۱) در سایت‌، اینستاگرام، تلگرام و آپارات مجله بخارا قابل دسترسی است.

Telegram.me/bukharamag
Instagram.com/bukharamag
www.bukharamag.com
facebook.com/bukharamagzine
apart.com/bukharamag