شعر شیرین فارسی با شاعران تاجیکستان

 

بنیاد ژاله اصفهانی عصر روز یکشنبه چهارم آبان‌ماه (بیست و پنجم اکتبر)، ساعت هفت و نیم عصر به وقت تهران (چهار بعدازظهر به وقت لندن) جلسه «شعر شیرین فارسی با شاعران تاجیکستان» را با سخنرانی آقایان رستم وهاب‌زاده، علی دهباشی و سیدرضا محمدی برگزار می‌کند. این برنامه با شعرخوانی خانم فرزانه خجندی و آقایان رستم وهاب‌زاده، فردوس اعظم و رستم رجبی و موسیقی آقایان دولتمند خالف و فرقت سعید همراه خواهد بود.

این جلسه در برنامه زوم برگزار می‌شود.
کد ورود به جلسه:
Zoom Meeting ID: 82928681286
پخش زنده در فیسبوک:
facebook.com/jalehesfahani.bonyad