شب بنگاه نشریات پروگرس

شب بنگاه نشریات پروگرس

دوران جنگ سرد فقط زمینه های سیاسی و دیپلماتیک را در بر نمی گرفت . انتشارات پروگرس در تاریخ پر ماجرای خود
روایت فارسی هم دارد. مراسم شب بخارا در این موضوع در ساعت پنج بعد از ظهر یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ در تالار فردوسی خانه اندیشمندان برگزار می شود.
در ” شب بنگاه نشریات پروگرس ” یوگنیا نیکیتنکو درباره : ” پروگرس : شرکت تعاونی نشریات کارگران خارجی در اتحاد شوروی در سه دوره تاریخی ” و همایون سیریزی درباره: ” گهواره سرخ ” ،آرمان آموزش کودکان جهان در نظام شوروی ” سخنرانی خواهند کرد. همچنین فیلم مستندبه نمایش در می اید.
بخش زبان فارسی انتشارات پروگرس از سال 1949 در مجموعه انتشارات زبان‌های خارجی شوروی سابق راه‌اندازی شد. مدیر این بخش «تقی‌اف» بود که ترجمه آثار لنین در دو جلد و آثاری از مارکس و انگلس و رمان و داستان فارسی را در کارنامه خود دارد. انتشارات پروگرس انواع کتاب‌های روسی را به 51 زبان خارجی ترجمه و چاپ می‌کرد. نیت اصلی پروگرس این بود که: «اطلاعات درست و دقیق در مورد دستاوردهای تاریخی سوسیالیسم واقعی، سیاست‌های صلح‌جویانه‌ حزب کمونیست اتحاد شوروی، دولت شوروی و کشورهای سوسیالیستی را به گوش مخاطب خارجی برساند».
پروگرس سالانه 10 میلیون نسخه کتاب برای توزیع در خارج از کشور به 51 زبان خارجی منتشر می‌کرد و تعداد کارمندانش به 940 نفر می‌رسید.
امکان انتشار این حجم از کتاب‌ها به زبان‌های خارجی بدون حمایت مالی از طرف دولت وجود نداشت.
خانه اندیشمندان علوم انسانی . خیابان نجات اللهی .‌ چهارراه ورشو . تالار فردوسی