شب امجدیه

بخارا با همکاری هنربان برگزار می کند.
«شب امجدیه»
(بمناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس ورزشگاه امجدیه)

ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی فعلی) مجموعه ای ورزشی واقع در خیابان مفتح تهران است که تا پیش از ساخت ورزشگاه آزادی، نخستین و بزرگترین ورزشگاه فوتبال تهران و همچنین جایگاه برگزاری رویدادهای مهم ورزشی آسیا بود.
نخستین طرح این زمین را نیکلای مارکوف و مهندس سعید با گنجایش 25000 نفر آماده کردند. در سوم شهریور ۱۳۱۸ اولین مسابقات رسمی در این مکان برگزار شد و به نوعی این ورزشگاه رسماً گشایش یافت.
امجدیه بخشی از خاطرات مهم و مدفون شده چندین نسل مردم تهران و ایران است. این مجموعه جزیی از تاریخ و هویت شهری پایتخت به حساب می آید و حضوری مانا در خاطرات نسل بیست تا پنجاه خورشیدی دارد.
شنبه 21 دی ماه 1398ساعت پنج بعداز ظهر
سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران