شب پرنده های ایران

شب «پرنده‌های ایران» به همت مجله بخارا در خانه گفتمان شهر (وارطان) برگزار می‌شود. کتاب «پرندگان ایران» از سوی انتشارات ایرانشناسی منتشر شده است.
به بهانه انتشار کتاب «پرنده‌های ایران» تألیف مشترک کیس رزلار، درک اسکات، جیری میلکوسکی، مایکل بلر و پاول کوار تالنوف پنج نویسنده خارجی این کتاب و ابوالقاسم خالقی‌زاده و محمد توحیدی‌فر از سوی انتشارات ایرانشناسی، شبی از شب‌های بخارا به رونمایی این اثر و بحث درباره پرنده‌های ایران اختصاص یافته است.
کتاب «پرنده‌های ایران» دومین منبع پرنده‌شناسی تلقی می‌شود که تمامی گونه‌ها و زیرگونه‌های پرندگان ایران را پس از گذشت یک قرن از چاپ فهرست زارودنی مورد پوشش قرار می‌دهد و علاوه بر این، فهرست‌های پیشین پرندگان ایران را روزآمد می‌کند.
پنج نویسنده از هفت نویسنده کتاب غیرایرانی بوده و جملگی پرنده‌شناسان متبحر و مشهوری در سطح کشور خود، منطقه خاورمیانه و به حد اولی، در منطقه پاله‌آرکتیک هستند.
در فهرست تفصیلی اصلی این کتاب، 551 گونه و در لیست سیستماتیک اصلی، 535 زیرگونه معرفی شده است. در این خصوص، فاکتورهایی چون پراکنش جهانی، وجود نمونه‌ موزه‌ای و استناد آن در منابع علمی و همچنین تجربه متخصصین لحاظ شده است.
فهرست ضمیمه‌های این کتاب نیز شامل لیستی از 135 زیرگونه است که حضور آنها در ایران مشکوک است و 44 گونه که تا کنون حضور آنها در ایران مورد تأیید قرار نگرفته است. همچنین فهرست کامل منابعی که در کل متن به آنها ارجاع شده در پایان کتاب آمده است.
دکتر اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و فعال محیط‌زیست، ابوالقاسم خالقی‌زاده یکی از نویسندگان کتاب، عبداله سالاری، مدیرعامل انجمن حامیان و پژوهشگران حیات‌وحش و پرویز بختیاری، مدرس پرنده‌نگری و کارشناس ارشد حیات‌وحش سخنرانان شب پرنده‌های ایران را تشکیل می‌دهند.
شب پرنده‌های ایران دوشنبه (6 آبان ماه) ساعت 17، در خانه گفتمان شهر (وارطان) به نشانی میدان فلسطین، طالقانی غربی، پلاک 514 برگزار می‌شود.