شب مهاجران اقلیمی

تغییرات اقلیمی و شرایط زیستی متفاوت و معضلات ایجاد شده در بسیاری از نقاط کُره‌ی زمین زمینه‌ساز مهاجرت‌های‌گسترده‌ای در جهت بقأ و ادامه‌ زندگی در موجودات زنده شده است
این مهاجرت‌ها‌ پیامدهایی در پی دارد که نیاز است توجه ویژه‌ای به این موضوع شده و به تفصیل به آن پرداخته شود. در همین راستا نشریه‌ی صنوبر شماره هشتم خود را به این موضوع اختصاص داده است وهمچنین شبی با همین موضوع با همکاری مجله‌ی بخارا و خانه‌ی گفتمان شهر برگزار نموده که در این نشست محمدرضا جعفری ،زهرا انوشه ،نازلی عطایی، حسین رفیعی ،مانیا شفاهی و علی دهباشی در رابطه با این مهاجرت‌ها که در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به حفظ محیط‌زیست می‌باشد سخنرانی خواهند کرد و رونمایی از شماره هشتم صنوبر با همین موضوع انجام خواهد شد

‎سه‌شنبه بیست و سوم مهر ماه ۱۳۹۸، ساعت پنج عصر
‎خانه گفتمان شهر ( وارطان) ، میدان فلسطین
‎ضلع جنوب‌غربی خیابان طالقانی ، پلاک ۵۱۴