شب سیاحان ایتالیایی در ایران

با همکاری کتابخانه ملی ایران، سفارت ایتالیا در تهران و مجله بخارا، در تاریخ دوشنبه بیست و دوم مهرماه، ساعت چهار و نیم بعدازظهر بعد از ظهر «شب سیاحان ایتالیایی» در موزه کتاب و میراث مستند ایران (واقع در کتابخانه ملی) برگزار می‌شود. مسافران یا سیاحان ایتالیایی ابتدا به صورت هیأت‌های سیاسی از ونیزیان به ایران آمدند و از خود یادداشت‌های سفر و خاطراتی بر جای گذاشتند. ما از طریق این سفرنامه‌ها با زندگی اجتماعی، اعتقادات و آداب و رسوم مردم ایران در طی قرن‌ها آشنا می‌شویم. در شب بخارا به سیاحان قرن سیزدهم تا هفدهم پرداخته می‌شود، از جمله سفرنامه پیترو دلاواله و مارکوپولو و همچنین چند سفرنامه‌نویس دیگر. در شب بخارا سخنرانان جوزپه پرونه (سفیر ایتالیا در تهران)، محمود بهفروزی، بهرام پروین‌گنابادی، ایمان منسوب بصیری، آنتونیا شرکا و علی دهباشی سخنرانی خواهند کرد. همچنین فیلم پیام پروفسور آنجلو میکله پیه‌مونتسه پخش می‌شود و مجموعه‌ای از کتاب‌ها و اسناد سیاحان ایتالیایی به صورت خطی، چاپ سنگی و ترجمه‌های یکصد سال اخیر در جنب سالن سخنرانی به نمایش درمی‌آید.
اتوبان شهید حقانی، بلوار کتابخانه ملی، در شرقی کتابخانه،‌ ورودی تالار تخصصی،‌طبقه منفی یک، تالار موزه کتاب و میراث مستند ایران