شب دروازه دولت

به مناسبت گشايش نخستين موزه صنعت نفت در تهران با عنوان موزه پمپ بنزين دروازه دولت، مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت با همكاري دست اندركاران نشريه بخارا نشستي را با حضور مفاخر ادب، فرهنگ و هنر برگزار خواهد كرد. ضمن معرفي موزه پمپ بنزين دروازه دولت، در اين مراسم مروري خواهد شد بر تاريخچه تهران قديم و دروازه هاي آن با سخنراني آقايان سيدعبداله انوار، مهرداد ملك زاده، علي دهباشي، احمد محيط طباطبايي و محمدرضا جواهري.
شب ” دروازه دولت ” در ساعت هشت الی ده شب در محل موزه پمپ بنزین برگزار می شود .

مكان: خيابان انقلاب اسلامي، ابتداي سعدي شمالي، نبش كوچه فيات، موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران