شب روشنگری دینی

 

به مناسبت انتشار کتابهای ” فاجعه جهل مقدس ” و ” در دادگاه جهل مقدس ” اثر دکتر سید مصطفی محقق داماد با همکاری مرکز نشر علوم اسلامی و انتشارات سخن در ساعت پنج بعد از ظهر یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ در محل کانون زبان فارسی (بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار )مراسمی با عنوان ” شب روشنگری دینی” بربا همکاری مجله بر گزار می شود.
در این مراسم همچنین از دو اثر جدید دکتر محقق داماد رونمایی خواهدشد .
در” شب روشنگری دینی ” دکتر شهین اعوانی ، دکتر محسن محبی ، دکتر مصطفی بروجردی، درباره ارا و عقاید استاد محقق داماد در حوزه روشنگری دینی و دو کتاب جدید ایشان سخنرانی خواهند کرد.
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار . خیابان ولی عصر . سه راه زعفرانیه . خیابان عارف نسب. کانون زبان فارسی