شب آبشارهای ایران

به مناسبت چاپ کتاب «راهنمای میدانی آبشارهای ایران» حاصل سفرهای متعدد و تحقیقات مجید اسکندری، شبی از شب‌های بخارا به رونمایی و بحث درباره آبشارهای ایران اختصاص یافته که ساعت پنج روز شنبه شانزدهم شهریور 98، با سخنرانی مهندس محمد درویش، مهندس مجید اسکندری، مهندس حمیدرضا ریحانیان، محمد گائینی و علی دهباشی به همراه پخش کلیپی از آبشارهای ایران در خانه گفتمان شهر برگزار می‌شود.
آبشارها نقش مهمی در صنعت گردشگری جهانی دارند و هر ساله میلیون‌ها گردشگر به شوق دیدن آبشارهای مختلف جهان به کشورهای مختلف سفر می‌کنند. در ایران نیز علاقه به آب و آبشار از دیرباز در فرهنگ اصیل ایرانی موج می‌زده است. آبشارهای بسیاری در ایران هستند که نامشان با تاریخ و فرهنگ ایرانی گره خورده‌اند. یکی از چالش‌های پیش روی مقصدهای گردشگری از جمله آبشارها، چگونگی رسیدن به تعادل بین توسعه گردشگری و پیامدهای منفی آن است و برخی معتقدند معرفی جاذبه‌های ناشناخته طبیعت در نابودی سریع‌تر آنها مؤثر است. سفر مسئولانه یکی از شیوه‌های مؤثر گردشگری پایدار است که همراه با احترام و منفعت رساندن به مردم محلی و محیط زیست است، یک گردشگر می‌بایست برای سنت، فرهنگ و رسوم مردم محلی ارزش قائل شود و در کنار آن کمترین آسیب را به طبیعت منطقه وارد کند. همچنین در پایان مراسم از کتاب «راهنمای میدانی آبشارهای ایران» با حضور ناشر، نویسنده و سخنرانان رونمایی می‌شود.
نشانی: خانه گفتمان شهر، میدان فلسطین، طالقانی غربی، پلاک 514