یادداشتی از دکتر تورج دریایی به مناسبت پانصدمین شب بخارا

دکتر تورج دریایی ـ عکس از ایراهیم صافی
دکتر تورج دریایی ـ عکس از ایراهیم صافی

پانصدمین شب بخارا را به علی دهباشی تبریک می گویم

علی جان، در کشوری که کارها به‌ سختی تداوم پیدا می‌کند، برگزاری پانصدمین شب بخارا کاری است کارستان. با اجرای پی‌درپی این شب‌ها دربارۀ تاریخ و ادبیات و فیلم، فرهنگ جهان را به ایرانیان معرفی کرده‌ای و فرهنگ ایرانشهر را به جهانیان. همزمان با شب‌های بخارا رم را به تهران و تبریز را به پاریس و بلوچستان را به کانادا و شیراز را به توکیو نزدیک کرده‌ای. چنین تلاش و تداومی، در دوران سختی که ما ایرانیان از سر می‌گذرانیم، بسی جای قدردانی دارد. همچنین، در زمانی که به‌ سبب تحریم‌ها در کشور کاغذ کم‌ یاب شده و به‌ راستی حکم ورق زر را پیدا کرده، یک‌ تنه مجلۀ بخارا را به چاپ می‌رسانی و ما را از آنچه در دنیای فرهنگ می‌گذرد، از بخارا تا ارواین، مطلع می‌کنی. بیش از بیست سال است که به لطف بخارا کسانی که چون من در ینگه‌ دنیا زندگی می‌کنند از فرهنگ و فرهنگیان و ایران و جهان باخبرند. به خاطر زحماتی که در راه شناساندن فرهنگ ایرانشهر و فرهنگ جهان متقبل شده‌ای به سهم خود قدردان و سپاسگزارم.

تورج دریایی، رییس مرکز ایران‌شناسی سموئل جردن در دانشگاه کالیفرنیا – ارواین