شب دکتر محمد میرشکرایی

 

یکی از چهره های برجسته مطالعات مردم شناسی در ایران دکتر محمد میرشکرایی است، استاد و دانشوری فرزانه که اثار او با عشق به ایران و فرهنگ و تمدن درخشان آن در هم تنیده اند. این مردم شناس برجسته یکی از چهره های مرکز مردم شناسی کشور است که سنت آن مرکز را در پژوهشکده مردم شناسی در سال های پس از انقلاب تداوم بخشید و در کنار چند تن دیگر از مردم شناسان متقدم مانع از گسست سنت های پژوهشی و تحقیقی در زمینه مطالعات مردم شناختی فرهنگ ایرانی در چند دهه اخیر شد. مطالعات و کوشش های ارزشمندش در معرفی چشم اندازهای مهم فرهنگ ایرانی چون نوروز و یلدا جایگاهی ویژه اي در حوزه مطالعات و گفتمان های میراث فرهنگی و تمدنی در سطح ملي و بين المللي به او می بخشيده است. ثبت جهانی نوروز یکی از قله های درخشان در كارنامه ايشان است که اهميتي جهانی به تلاش های وی در حوزه شناخت، پاسداشت و گرامیداشت فرهنگ ایرانی می بخشد. ریاست پژوهشکده مردم شناسی از سال ۱۳۶۸ تا ١٣٨٦ با مدیریت صد ها تحقیق میدانی و انتشار ده ها جلد کتاب از نقاط ارزشمند تلاش های این مردم شناس توانا است. تولید و انتشار کتاب های مردم شناسی در زمینه هایی چون: نوروز، انسان و آب، مردم شناسی و موزه ها، اسطوره و آيين در فرهنگ ايران و تالیف صدها مقاله علمی، از جایگاه ارزشمند ايشان در مطالعات مردم شناختی فرهنگ ایرانی نشان دارد.
شب محمد میرشکرایی از سوی نشریه بخارا با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی، پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و ایکوم ايران در تاريخ شنبه دوم شهریور ماه در خانه اندیشمندان علوم انسانی تالار فردوسی از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار خواهد شد. در این نشست سید محمد بهشتی، باجلان فرخی، احمد محيط طباطبايي، رسول وطن دوست، شبان میرشکرایی و علی دهباشی دبیر نشست سخن خواهند گفت. در این مراسم فیلمی مستند درباره محمد میرشکرایی و نمایشگاهي از مجموعه عکس هاي مردم شناسی به نمايش گذاشته خواهد شد.
خانه اندیشمندان علوم انسانی . خیابان نجات اللهی . چهارراه ورشو . تالار فردوسی.