شب مارهای ایران


به مناسبت چاپ کتاب «مارهای ایران» توسط انتشارات ایرانشناسی که حاصل پژوهش‌های دکتر خسرو رجبی‌زاده است، شبی از شب‌های بخارا به رونمایی و بحث درباره مارهای ایران اختصاص یافته که در ساعت پنج بعد از ظهر سه‌شنبه، بیست‌ودوم مردادماه 1398، در خانه گفتمان شهر (وارطان) برگزار می‌شود.
تا کنون حدود 81 گونه مار در ايران شناسایی شده است که نه‌تنها بخش مهمی از تنوع زیستی کشور ایران را شامل می‌شود، حتی با فرهنگ مردم این مرز و بوم نیز عجین شده است. مارهای ایران هنوز ناشناحته‌اند و بعضاً نیازمند حفاظت می‌باشند.
در این شب استاد هوشنگ ضیائی عزیز از اهمیت مارها و تجربیات خود می‌گوید. دکتر خسرو رجبی زاده نویسندة کتاب «مارهای ایران» و مهندس کامران کمالی نویسندة کتاب «راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان» از انواع مارهای ایران و فرهنگ مردم جای‌جای کشور در مورد مارها صحبت می‌کنند و همچنین با پخش مستند و پشت صحنه «مستند خزندگان ایران»، فرخ راستکار از تجربیات و خاطرات خود سخن می‌گوید.
همچنین در پایان مراسم از کتاب «مارهای ایران» با حضور ناشر، نویسنده و سخنرانان رونمایی می‌شود.
نشانی: خانه گفتمان شهر، میدان فلسطین، طالقانی غربی، پلاک 514