شب رمان نویسان مصر از دهه شصت تا امروز

 

سومین شب از ” شب‌های رمان عربی” در ادامه دو نشست قبلی، درساعت پنج بعد از ظهر سه شنبه 25 تیر۱۳۹۸، در خانه گفتمان شهر( وارطان) برگزار و در طی آن برخی رمان‌نویسان مصری از دهه شصت تا‌کنون معرفی و شماری از آثارشان تحلیل می‌شود. در این نشست، ماری تریز عبدالمسیح، می تلمسانی، محبوبه افشاری، صادق دارابی، سمانه سرفرازیان، عظیم طهماسبی و علی دهباشی سخنرانی خواهند کرد. مصر مهد رمان‌نویسی و نجیب محفوظ سرشناس‌ترین رمان‌نویس درمصراست. نویسندگان دهه شصت و هفتاد مصر، داغ شکست‌های پی در پی مانند، شکست 1967 و آشتی طبقه بورژوای عرب با اسرائیل را بر دل داشتند که رویاهای انقلابی آنان را به نابودی کشاند؛ تعدادی از آنها مثل جمال الغیطانی و صنع الله ابراهیم که رویای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی را در سر داشتند به دلیل مخالفت‌های خود زندانی شدند. دهه شصت نقطه عطفی برای رمان مصر شد و از شکل آموزشی به جنبه انتقادی ورود کرد. در رمانِ دهۀ هفتاد به طور کلی کشف واقعیت و بازخوانی تاریخ معاصر در ابعاد گوناگون در کانون توجه است و همین امر به شیوه‌های مختلف در آثار نویسندگان مصری بازتاب یافته است. رمان «عشق در زمان نفت» نوشته نوال سعداوی، «آن بو» از صنع الله ابراهیم، رمان «الطنطوریه»، «قطعه‌ای از اروپا» از رضوی عاشور، «زینی برکات» از جمال الغیطانی، «عزازیل» از یوسف زیدان، «واحه غروب» و «عشق در تبعید» از بهاء طاهر، و رمان «عمارت یعقوبیان» و «شیکاگو» از علاء اسوانی از جمله رمان‌های مهم چند دهه‌ی اخیر در مصر است که با تمرکز بر تاریخ معاصر مصر و جزئیات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و نیز تحول در ساختار روایت؛ دیدگاه و چیدمان روایی نویی ارائه کرده‌اند.
خانه گفتمان شهر (وارطان ). میدان فلسطین . طالقانی غربی . ضلع جنوبی . پلاک ۵۱۴