شب بیژن و منیژه

 

به مناسبت انتشار دو حلقه cd و کتاب “بیژن ومنیژه” با مقدمه ، گزینش و تنظیم برای اجرا از ابوالحسن تهامی که توسط نشرنو منتشر شده است شبی از شبهای بخارا در ساعت پنج بعد از ظهر شنبه یکم تیر ماه ۱۳۹۸ به معرفی این اثر اختصاص یافته است.
در این مراسم سخنرانان : ابوالفضل خطیبی ، محمد رضا جعفری ، ابوالحسن تهامی ، چنگیز جلیلوند ، منوچهر والی زاده ،محمود قنبری ، سعید شیخ زاده و هومن دهلوی صحبت خواهند کرد. همچنین متنی از دکترمحمد جعفر محجوب درباره بیژن و منیژه توسط غزاله یعقوبی خوانده می شود و سامره مفتون بخشی از داستان بیژن و منیژه را اجرا خواهد کرد. و در بخش پایانی از لوحه ها وکتاب بیژن ومنیژه رونمایی خواهد شد
خانه اندیشمندان علوم انسانی .‌خیابان نجات اللهی. چهارراه ورشو. تالار فردوسی