شب نمایش رادیویی

 

نمایش در رادیو به دلیل نقل و انتقال بسیاری از مفاهیم هنری و اجتماعی همواره از دو منظر زیبایی شناسی و جامعه شناختی قابل برسی و تامل بوده است. عمر این بخش هنری در رادیو تقریبا به دوران آغاز حیات رادیو باز می گردد. هنرپیشه ها پیش از این اجرای نمایش را بر روی صحنه با همه ابزارها و امکانات لازم تجربه کرده بودند. اما این بار می بایست تنها به واسطه احوال درونی خویش و صدا که بیانگر آن بود به اجرای نمایش و انتقال آن به مخاطب می پرداختند. تجربه ای نو و البته نیازمند شرایطی مختص به خود که ایفاگران نقش را در وضعیتی تازه قرار می داد.
به هر حال بعد از گذشت زمانی از عمر نمایش در رادیو با افزایش سطح کیفی اجرای آن توسط عوامل هنری و فنی مباحث گوناگونی از جمله تولید محتوا، شناخت و انتقال مفاهیم اجتماعی و هنری و به خصوص به واسطه ترجمه آثار نمایشی برجسته ادبیات جهان سرفصلی نو موجب ارتقاء اجرای این گونه از نمایش در رادیو صورت می گیرد. مباحثی که بیش از پیش این بخش از رادیو را دارای اهمیت و توجه قرار می دهد.
در شب نمایش رادیویی که در ساعت پنج بعد از ظهر سه شنبه بیست ویکم خرداد ماه۱۳۹۸ در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود علاوه بر ذکر گذشته ای از نمایش رادیویی در ایران و پیشگامان این عرصه، با حضور پیشکسوتان و فعالین و پژوهشگران حال حاضر نمایش در رادیو همچون آقایان سیروس ابراهیم زاده، بهزاد فراهانی، محمد مهاجر، میکائیل شهرستانی، ایوب آقاخانی، امیر حامد موسوی به مباحثی در رابطه با مفهوم نمایش در رادیو، برسی جایگاه جامعه شناختی نمایش رادیویی، کارکرد نمایش رادیویی در پرورش ذهن و نقش این بخش هنری در نقل و انتقال مفاهیم گوناگون در جامعه و … خواهیم پرداخت. ضمن آنکه در بخشی از مراسم به عنوان ادای دین به پیشگامان و آغازگران این عرصه کلیپی از “مهدی علیمحمدی” پیشکسوت نمایش رادیویی به تهیه امیرحامد موسوی پخش خواهد شد.
خانه اندیشمندان علوم انسانی . خیابان دکتر نجات اللهی .چهار راه ورشو. تالار فردوسی