شب بخارا در زاگرب

به دنبال برگزاری شبهای بخارا در مراکز ادبی و دانشگاهی شهرهای هرات ، کابل ، دوشنبه ، دهلی ، بمبئ، ونکوور ، میلان ، تورنتو ، رم و برلین. تا ساعاتی دیگر شب بخارا در تالار: NAPRETKOV KULTURNI CENTAR برگزار می شود. در این مراسم نویسندگان ، استادان دانشگاه زاگرب و سارایوو و سردبیران نشریات ادبی و دانشجویان حضور خواهند داشت.‌ سخنرانان: پروفسور برت فراگنر از اتریش، دکتر منیر در کیچ استاد دانشگاه بوسنی هرزگوین، انس گشویچ شاعر کرواسی، دکتر عذرا عبا جیچ نوایی از دانشگاه کرواسی خواهند بود. جلسه با سخنرانی دکتر ابتهاج نوایی ریاست انجمن کرواسی و ایران اغآز میشود. در خاتمه جلسه نیز سردبیر بخارا سخنرانی خود ارایه خواهد کرد.
همچنین دقایقی از فیلم سخنرانی دکتر داریوش شایگان درباره شاعرانگی ایرانیان و اجرای موسیقی توسط درژان فرانلیچ بربط و کامنو چولاپ که دف می نوازد.