شب محمود فرخ

 

مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد، شب محمود فرخ، ادیب و شاعر برجسته خراسانی و دارنده درجه دکترای افتخاری از دانشگاه فردوسی مشهد را با همکاری مجله فرهنگی هنری بخارا و دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ساعت ۱۷ روز دوشنبه، ۹ اردیبهشت ماه در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند.
،پیش از این شبهایی را به منظور ارج گذاری به مقام علمی دکتر غلامحسین یوسفی و دکتر علی اکبر فیاض برگزار کردیم . اینک در شب استاد زنده یاد محمود فرخ استادان: دکتر محمدجعفر یاحقی، دکتر جواد عباسی، دکتر حامد خاتمی پور، دکتر مجتبی مجرد، دکتر سلمان ساکت و آقای علی دهباشی سخن خواهند گفت.
” شب محمود فرخ ” در ساعت پنج بعد از ظهر دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۸ در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.