شب فریدریکه کرتسن


مجله بخارا در شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۸ (ساعت پنج بعداز ظهر) مراسم شب نویسنده و منتقد سویسی که در دانشگاه زوریخ نیز تدریس می کند ، برگزار میکند.در این مراسم ابتدا علی دهباشی درباره شبهای ادبی که مجله بخارا برای معرفی نویسندگان سویسی برگزار کرده است خواهد گفت .سپس دکتر سعید فیروز ابادی ضمن معرفی خانم فریدریکه کرتسن بخش هایی از رمان خانم ایشان را ترجمه می کنند . در بخش بعدی خانم کرتسن از تجربیات داستان نویسی و شیوه نگرش خود به ادبیات و رمان صحبت خواهند کردکه توسط دکتر فیروز ابادی ترجمه خواهد شد.
فریدریکه کرتسن در سال 1956 در لورکوزن متولد شده و جامعه شناسی و قوم شناسی در دانشگاه گیسن تحصیل کرده است. بعد از تحصیل دستیار کارگردان در گیسن و دراماتورژ در تئاتر مونیخ بوده است. از سال 1983 در بازل سوئیس زندگی می کند و به نویسندگی مشغول است. چندین رمان از او منتشر شده است و درکنار نقد ادبی و نگارش مقاله، در دانشگاه زوریخ و موسسه ادبی سوئیس تدریس می کند. به مناسبت آخرین رمانش با عنوان مدرسه مسافران هند در سال 2018 جایزه ادبی سوئیس به او اهدا شد. مدرسه مسافران هند، جستجوی پیشینه جریانی است که مربوط به سال های 1968 آلمان و مسافرت گروهی دانشجویان و جوانان آلمانی به هند می شود. در این سفرها بیشتر جستجوی حقیقت و یافتن پرسشی برای بسیاری از واقعیت ها مطرح بود و از این رو نگاه اروپاییان و این نسل به شرق نگاهی توام با احترام بوده است.
کرتسن به ایران نیز چندین بار سفر کرده است. در این سفرها با فرهنگ و سینمای ایران آشنایی خوبی پیدا کرده و به همین دلیل در آثار خود به موضوع ایران نیز پرداخته است.
خانه گفتمان شهر (وارطان ) . میدان فلسطین . خیابان طالقانی . ضلع جنوبی . پلاک ۵۱۴