ديدار و گفتگو با دكتر هاشم رجب زاده

 

يكصد و چهل و هشتمين نشست از سلسله نشست هاي صبح پنج شنبه مجله بخارا، اختصاص دارد به ديدار و گفتگو با دكتر هاشم رجب زاده كه در ساعت ٩ صبح روز پنج شنبه بيست و دوم فروردين ١٣٩٨ در خانه گفتمان شهر (وارطان) برگزار مي شود.
دكتر رجب زاده استاد بازنشسته دانشكده مطالعات خارجي اوساكا در ژاپن هستند. دوران تحصيل را در ايران ابتدا در دبيرستان دارالفنون، سپس در دانشگاه تهران ادامه دادند و در سال ١٣٥١ موفق به دريافت دكتراي علوم سياسي شدند. موضوع رساله دكتري ايشان “آئين كشورداري در عهد وزارت رشيدالدين فضل الله همداني” بود. دكتر رجب زاده پس از دوره تدريس در دانشگاه تهران به عنوان استاد مطالعات خارجي دانشگاه توكيو و سپس دانشگاه مطالعات خارجي اوساكا به تحصيل ادامه داد. ايشان عضو انجمن خاورشناسي ژاپن، انجمن ايران شناسي ژاپن، انجمن خاورميانه شناسي بريتانيا و چند انجمن ديگر هستند. كتاب هاي بسياري از دكتر رجب زاده منتشر شده كه از جمله: ” تاريخ ژاپن از آغاز تا امروز”، “انديشه و احساس در شعر معاصر ژاپن”، “قهرمانان و افسانه ها در تاريخ ژاپن” و مجموعه سفرنامه هاي سفرنامه نويسان ژاپني در مورد ايران به بيش از ده مجلد مي رسد. همچنين در زمينه ترجمه از زبان ژاپني: “چنين گفت بودا”، “ترقي ژاپن” و صدها مقاله و سخنراني درباره فرهنگ ژاپن و ايران ميتوان اشاره كرد. دكتر رجب زاده در آوريل ٢٠٠٩ موفق به دريافت “نشان عالي” ژاپن از امپراطور ژاپن شد. در جلسه ديدار و گفتكو با ايشان به مسائلي همچون ترجمه ادبيات معاصر به زبان معاصر، مطالعات ژاپن شناسي در ايران و مشتركات فرهنگي ايران و ژاپن پرداخته می شود.
خانه گفتمان شهر . میدان فلسطین . طالقانی غربی . ضلع جنوبی . پلاک ۵۱۴