شب رمان عربی

 

نخستین شب بخارا در سال 1398 به “رمان عربی” اختصاص یافته است و در طی آن محمد جواهر کلام و عظیم طهماسبی در ساعت پنج بعدازظهر روز دوشنبه 19 فروردین در خانه گفتمان شهر درباره رمان عربی سخنرانی خواهند کرد.
پیش از رمان “زینب” اثر محمد حسین هیکل، که شماری از ناقدان آن را سرآغاز رمان نویسی عرب دانسته اند، نویسندگانی از شام و مصر کوشیدند تا ذوق خوانندگان عرب را برای پذیرش این نوع ادبی پرورش دهند و همزمان با محک زدن توان خود در عرصه ی رمان نویسی تجربه ها اندوختند و با خلق آثاری چند، که می توان از آنها با عنوان “رمان” یاد کرد، توفیق یافتند. با گذشت زمان رمان عربی در دو سه دهه ی نخست قرن بیستم سربرآورد. در مرحله ی اول پیشگامان ادب در مصر با خلق آثاری چند زمینه را برای نسل بعد از خود هموارتر کردند. نجیب محفوظ و نویسندگان هم نسل او با بهره گرفتن از تجربه های نسل پیشین ومدد جستن از تجربه های نویسندگان غربی-البته در مقیاسهای گوناگون- پا به عرصه نهادند و توانستند رمان عربی را تثبیت کنند. در فاصله ی جنگ جهانی اول تا ژوئن 1967 ، یعنی تاریخ شکست اعراب از اسرائیل، رمان عربی در مصر، سوریه و تا حدودی در لبنان و فلسطین به کمال رسید و سپس در دهه ی هشتاد قرن بیستم اغلب کشورهای عربی به مدد آثار یک یا چند نویسنده توفیق یافتند تا با پیشرفت رمان عربی همگام شوند. اختصاص جایزه ی جهانی نوبل در 1988 به نجیب محفوظ تاییدی جهانی برای رمان عربی به ارمغان آورد و در واقع گواهی بر نبوغ نویسنده و کمال رمان نویسی در جهان عرب بود. امروزه دهها نویسنده عرب در قلمرو سرزمینهای عربی یا حتی در خارج از آن همچنان بر غنای این نوع ادبی می افزایند و دغدغه های اجتماعی، فلسفی سیاسی، ادبی خود و ملتهایشان را بیان می کنند.
در شب رمان عربی ، دو کتاب “درآمدی تاریخی و انتقادی بر مان عرب” اثر راجر آلن، ترجمه محمد جواهر کلام و “رمان عربی: درآمدی تحلیلی-انتقادی” اثر حمدی سکوت، ترجمه عظیم طهماسبی بررسی و عرضه خواهند شد.
خانه گفتمان شهر . میدان فلسطین . طالقانی غربی . ضلع جنوبی . پلاک ۵۱۴