شب نوروز، گفتمان صلح

 

مجله بخارا با همکاری پژوهشکده مردم شناسی، ایکوم، یونیمای ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی؛ نشست شب نوروز، گفتمان صلح را در سه شنبه بیست ویکم اسفند ماه از ساعت 17 تا 30: 19 برگزار می کند. نوروز به مثابه یکی از کهن ترین آیین های جهان؛ آیینه صلح، وحدت و تنوع فرهنگی در ایران و سایر کشورهای نوروزی است. در بنیان های فلسفی این آیین، که گستره ای وسیع از خرده آیین های کهن را در بر دارد، معانی فلسفی و گفتمانی قدرتمندی از صلح، دوستی، وحدت و مدارا وجود دارد که همواره در طی تاریح منبع همگرایی بوده است. این آیین نه تنها اقوام ایرانی را در طی تاریخ چون حلقه زنجیره ای گسست ناپذیر به هم وصل کرده است، که منبع وحدت فرهنگی و آیینی ایرانیان با سایر ملت های جهان بوده است. بی گمان، یکی از ستون ها و ارکان هویت ملی در نزد ایرانیان را می توان نوروز دانست. با توجه به جایگاه برجسته و بی همانند نوروز در ترویج گفتمان، میراث و آموزه صلح، نشست نوروز، گفتمان صلح با سخنرانی احمد محیط طباطبایی، هارون یشایایی، اردشیر صالح پور، مهرداد ملک زاده، علیرضا حسن زاده و علی دهباشی (دبیر علمی نشست) برگزار خواهد شد. این نشست با نمایش چند فیلم مستند کوتاه و عکس های نوروزی نیز همراه خواهد بود
خانه اندیشمندان علوم انسانی . خیابان نجات الهی . چهارراه ورشو . تالار فردوسی