شب آب

(یکشنبه هفتم بهمن ساعت پنج بعد از ظهر در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی)

گذشته و آینده ی این سرزمین به سرنوشت آب گره خورده است. گذشته، نیاکان این خاک را به خاطر دارد که می دانسته اند برای زنده ماندن و خوب زیستن باید آداب دوستی با طبیعت را بیاموزند. آموختند و با طراحی و اجرای قنات ها و کاریزها، الگوئی موفق به جهانیان نشان دادند. در سال های اخیر اما، این سابقه ی درخشان تاریخی، به طرز ناباورانه ای به فراموشی سپرده شد. آب آنچنان بی ارزش جلوه داده شد که بسیاری از ایرانیان از یاد برده اند زیستگاه خود را بر خاکی تشنه بنا کرده اند. طراحی و اجرای بی نقض سیاست های نادرست و اصرار به استمرار آن ها در بخش آب موجب شده است مردم به رفتارهائی تشویق شوند که نه تنها با منافع بلندمدت جامعه سازگار نیست بلکه تخریب جدی منابع کشور را به دنبال دارد. در چنین محیطی نشانه های خردورزی انسان ایرانی در رفتار با منابع آب، کمیاب شد. چنین رفتاری به چه مسیر دیگری جز ویرانی بخش‌‌ هائی از سرزمین میهنی منجر می شود؟
در شب آب، مهندس محمد بهشتی پژوهشگر ارشد میراث فرهنگی از آب، فرهنگ، معماری و هنر ایرانی می گوید. مهندس علیرضا دائمی، پژوهشگر ارشد اب، مروری تاریخی بر مدیریت منابع آب در ایران خواهد داشت. دکتر کیومرث حیدری، عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو نیز بی توجهی مستمر نسبت به ابزارهای اقتصادی و برخی پیامدهای ان را مورد توجه قرار خواهد داد. به تناسب، فیلم های مستندی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.
خانه اندیشمندان علوم انسانی. خیابان نجات الهی . چهارراه ورشو . تالار فردوسی