شب افسانه

 

مجله بخارا با همکاری پژوهشکده مردم شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی شب افسانه را درساعت پنج بعد از ظهر ششم بهمن ۱۳۹۷ در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند. یکی از ویژگی های فرهنگ و تمدن های کهنی چون ایران وجود گنجینه ای غنی از افسانه هایی است که از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و به روزگار ما رسیده است. افسانه ها بخشی مهم از غنای میراث روایی فرهنگ ایرانی را جلوه گر می سازند و در سینه خود تاریخ نانوشته را حفظ می کنند. این تنها ادبیات کهن و کلاسیک فارسی و فرهنگ شفاهی اقوام ایرانی نیست که سرشار از افسانه های ایرانی است چرا که در ادبیات معاصر و مدرن فارسی نیز می توان رد پای افسانه های ایرانی را دنبال کرد. از صادق هدایت و انجوی شیرازی تا محمد جعفر محجوب با گستره ای وسیع از مطالعات افسانه پژوهی در ایران رو به رو می شویم که درک زوایای ناشناخته و گوناگونی از فرهنگ ایرانی را ممکن می سازند. از نگاه این محققان، افسانه ها دریچه ای را رو به جهان می گشایند که در آن همه چیز شگفت انگیز و خیال پرور است و خرد ایرانی از تخیلی شیرین و شگفت انگیز بارور می شود. به واقع شناخت افسانه را می توان شناخت انسان و فرهنگ او در گذر زمان دانست.
در شب افسانه که با دبیری علمی علی دهباشی برگزار خواهد شد، دکتر زهره زرشناس در خصوص افسانه های سغدی، دکتر حسن ذوالفقاری در زمینه افسانه های پهلوانی عامه، دکتر مهرداد ملک زاده در باب سرزمین افسانه ای زرین و دکتر علیرضا حسن زاده در زمینه قصه های پریان و مفهوم خوداگاهی در ایران معاصر سخن خواهند گفت. در ادامه بخش هایی از سخنان استاد انجوی شیرازی در زمینه قصه ها پخش شده و فیلم مستندی در زمینه نقالی به نمایش در خواهد آمد.
خانه اندیشمندان علوم انسانی . خیابان نجات الهی . چهارراه ورشو . تالار فردوسی