شب حسن محجوب

شب حسن محجوب

به دنبال برگزاری ” شب عبدالرحیم جعفری ” و ” شب محمد زهرایی ” اینک به پاس بیش شش دهه فعالیتهای و کوششهای فرهنگی دکتر حسن محجوب از بنیانگذاران ” شرکت انتشار ” شبی از شبهای بخارا با همکاری کانون زبان پارسی و شرکت انتشار به استادحسن محجوب اختصاص یافته است که در ساعت پنج بعد از ظهر پنجشنبه بیست وهفتم دی ۱۳۹۷ در کانون زبان پارسی واقع در بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزار می شود.
در این مراسم : دکتر محمد اسلامی ، محمد مهدی جعفری، فریدون مجلسی ، بهمن زبر دست ، محمود اموزگار و علی دهباشی سخنرانی خواهند کرد.
دکتر حسن محجوب از سال ۱۳۳۵ به حوزه کارهای انتشاراتی وارد شد .و از تاسیس شرکت انتشار همکار وبعد ها سالیان سال تا به امروز مدیر عامل این موسسه خوش نام انتشاراتی بوده اند. و ناشر اثار استادانی همچون : مهندس بازرگان . ایت الله مطهری ، مهندس یدالله سحابی ،ایت الله طالقانی ، ایت الله بهشتی ، دکتر شریعتی ، دکتر عبدالحسین زرین کوب، دکتر مقصودفراستخواه ،احمد ارام ، امیر مهدی بدیع ، دکتر محمد مهدی جعفری ؛ سرهنگ جلیل بزرگمهر . سرهنگ غلامرضا نجاتی ، دکتر ابراهیم یزدی و صدها نویسنده و پژوهشگر و مترجم است که بالغ برهزارو هفتصد عنوان کتاب می شود.
خیابان ولی عصر . سه راه زعفرانیه . خیابان عارف نسب . پلاک ۱۲. کانون زبان پارسی . باغ موقوقات دکتر محمود افشار.