شب ابن بابویه

 

ابنِ بابُوَیْه نخستین گورستان شهر ری و دومین گورستان تهران است که بسیاری از مشاهیر ایران در آن دفن هستند. نام این گورستان برگرفته از نام محمد بن بابُویه معروف به شیخ صدوق یکی از فقها و دانشمندان جهان شیعه است که آرامگاه او در آن جا واقع شده‌است.
در این شب دکتر احمد محیط طباطبایی بررسی تاریخی از ابن بابویه ارایه می دهد . شهرام میراب اقدم از چگونگی ساخت فیلم مستند خود درباره ابن بابویه خواهد گفت و فیلم مستند ” ارامستان “به نمایش در خواهد امد.
ابن بابویه ارامگاه بسیاری از شخصیتهای دویست سال اخیر است از جمله : اشرف الدین گیلانی مدیر نسیم شمال . محمد علی فروغی . عبد الحسین فرمانفر مائیان . علی اکبر دهخدا . سید ابوالقاسم انجوی شیرازی. جواد فاضل. حسین بهزاد. غلامرضا تختی. میرزاده عشقی . دکتر حسین فاطمی . دکتر غلامحسین صدیقی. حیدر رقابی .محمود محمود . سید حسن سادات ناصری. عباس یمنی شریف و صدها شخصیت فرهنگی و سیاسی دیگر که در فیلم مستند شهرام میراب اقدم معرفی شدند.
شب ابن بابویه در ساعت پنج بعد از ظهرشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۷ در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.