نقد و بررسی کتاب ” قوت دل و نوش جان “

 

به مناسبت انتشار کتاب ” قوت دل و نوش جان ” اثر دکتر نصرالله پور جوادی توسط نشر نو ، جلسه نقد وبررسی این کتاب در ساعت پنج بعد از ظهر پنجشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۷ در خانه گفتمان شهر ( وارطان) با حضور نویسنده (دکتر پور جوادی) ، و محمد سوری، سعید کریمی و خانم پروانه عروجی نیا برگزار می شود.
کتاب ” قوت دل و نوش جان ” مشتمل بر سیزده مقاله است که در اوقات مختلف درباره برخی از مسائل تصوف از دیدگاه تاریخی نوشته شده است ، مسائلی که بیشتر به غذا خوردن مربوط می شود ، چه غذای تن و چه غذای جان . عنوان کتاب الهام گرفته از مقاله های کتاب است.
پنجشنبه دوازدهم مهر ساعت پنج بعد از ظهر . خانه گفتمان شهر .میدان فلسطین . طالقانی غربی .ضلع جنوبی . پلاک ۵۱۴