شب کبوتر و کبوتربازی در ایران

 

کبوتر حضوری پنج هزار ساله در زندگی ما و این منطقه از جهان دارد. هنوز  معماری برج های ” کبوتر خانه ها” در حاشیه کویر یاد اور توجهی است به کبوتر می شده است. کبوتر خانه های ایران شهرت جهانی دارند .قصه حضور کبوتر در زندگی مردم ایران بس جذاب و شنیدنی و خواندنی است.
شب ” کبوتر و کبوتر بازی در ایران ”  در ساعت پنج بعد از ظهر دوشنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۷ در تالار فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود. در این مراسم دکتر اسماعیل کهرم درباره حضور کبوتر ها در زندگی مردم ایران  و علی اخرتی درباره کبوتر بازی  وتحلیل روابط و مناسبات کبوتر بازها سخنرانی خواهند کرد. همچنین سروده هایی از دو شاعر بزرگ عصر ما : زنده یاد ملک الشعرای بهار و استاد شفیعی کدکنی قرائت خواهد شد . سروده بهار :” ای کبوترهای من ” با صدای استاد شجریان و سروده استاد کدکنی: ” کبوتر های من ” که به عباس کیا رستمی تقدیم شده قرائت خواهد شد.
خانه اندیشمندان علوم انسانی . خیابان نجات اللهی . چهار راه ورشو  . تالار فردوسی.