دیدار و گفتگو با دکتر محمد صنعتی

 

یکصد و نوزدهمین جلسه از سلسله نشست های صبح پنجشنبه های مجله بخارا ساعت نه صبح پنجشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۷ با همکاری شهر کتاب در خانه وارطان برگزار می شود این جلسه اختصاص یافته است به دیدار و گفتگو با دکتر محمد صنعتی .
ایشان مدتی به عنوان عضو هیئت علمی و دانشیار گروه روانپزشکی در بیمارستان روزبه و دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به کار بودند. دکتر صنعتی همچنین رئیس واحد روان‌درمانی در بیمارستان روزبه و نیز مسئول کمیته روان‌درمانی در انجمن روانپزشکان ایران است.
از اثار دکتر صنعتی می توان به کتابهای :
· «صادق هدایت و هراس از مرگ: بوف کور، تاریخ فرهنگی و اسطوره‌کشی، ساخت‌شکنی روان تحلیلگرانه بوف کور».
· ۲. تحلیل‌های روانشناختی در هنر و ادبیات و جنب و جوش‌های ایستا، ساموئل بکت.
· ۳. تحلیل روانشناختی زمان و نامیرایی در سینمای تارکوفسکی و هنر و ادبیات ذهنیت.
و چندین کتاب دیگر.
حوزه های کار دکتر صنعتی در عین حال که روی موضوعات محدودی متمرکز است بسیار گسترده نیز می باشد ، به این مفهوم که گاهی به مسائل خارج از حوزه روانکاوی و نقد ادبی به موضوعاتی که به نوعی جامعه شناسی فرهنگی و ادبی ارتباط پیدا می کند ، نیز می پردازند . ایشان حدود دهسال پیش درباره روشنفکری دهه ۴۰ مقاله ای نوشتند و بعد از آن هم یک گفتگوی بلند با آقای سیروس علی نژاد انجام دادند که در بخارا منتشر شد.و به خاطر نقدی که ایشان بر روشنفکری دهه ۴۰ داشت ، بسیار بحث برانگیز شد ، زیرا این نقد تا پیش از این هرگز اتفاق نیفتاده بود و بیشتر ستایش بود که البته ستودنی هم هست ، اما آن دوره هیچ گاه از جهات فضای فرهنگی و روشنفکری ایران مورد نقد قرار نگرفته بود . …همچنین باید از سخنرانی هایی علمی ایشان یاد کنیم که فهرست انها در سایت مجله بخارا قابل دسترسی است.
خانه وارطان . میدان فلسطین . طالقانی غربی . پلاک ۵۱۴.