شب فرهنگ و معماری یزد


شهر یزد که عنوان مرکز استان را نیز داراست از اهمیتی خاص برخوردار است. بنای این شهر به عصر ساسانیان برمی گردد. سنگ نگاره هایی در جنوب غربی یزد یافته شده گویای مفاهیمی از دوران نو سنگی (3تا 12 هزار سال پیش)هست.ویژگی های متنوع معماری ، فرهنگی وهنری این شهر کهن شبهای بخارا را بران داشت تا با همکاری سازمان فرهنگی وورزشی شهرداری یزد شبی از شبهای بخارا را در شهر یزد با عنوان” شب فرهنگ و معماری یزد” برگزار کنیم.

در این شب دکتر اصغر دادبه درباره: ” فرهنگ مردم یزد” ،دکتر محمدرضا اولیا :” خدمات پیرنیا به معماری یزد” ، دکتر ایرج پارسی نژاد: ” ایرج افشار یزدی” ، استاد عبدالعظیم پویا: ” قنات های یزد ” ، دکتر محمد حسین ایت اللهی : ” معماری یزد” سخنرانی خواهند کرد.

شب فرهنگ و معماری یزد در ساعت شش بعد از ظهر سه شنبه پنجم دی ماه 1396 در بلوار شهید صدوقی . فرهنگسرای شهرداری یزد برگزار می شود.