دیدار و گفتگو با محمدحسین خسروپناه

نود و پنجمین جلسه دیدار و گفتگو در کتابفروشی آینده اختصاص یافته به محمدحسین خسروپناه. این نشست با همکاری مجله بخارا ساعت نه و نیم صبح پنج‌شنبه بیست و دوم تیر ماه در باغ بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار برگزار می‌شود. محمدحسین خسروپناه سالهاست که درباره تاریخ معاصر ایران پژوهش می‌کند و حاصل کارهایش در شکل کتاب و مقاله منتشر شده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

کتابها:

سازمان افسران حزب توده ایران (۱۳۲۳-۱۳۳۳)، تهران: شیرازه، 1378

هدف‌ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی، تهران: پیام امروز، ۱۳۸۱

سازمان افسران حزب توده ایران از درون و درباره سازمان درجه‌داران حزب توده ایران، محمدحسین خسروپناه، تهران: پیام امروز، ۱۳۸۳

تجربه‌ای از همگرایی زنان آسیایی: کنگره نسوان شرق، تهران، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، ۱۳۸۵

فرقه عدالت ایران از جنوب قفقاز تا شمال خراسان ۱۹۲۰ – ۱۹۱۷، محمدحسین خسروپناه، الیور باست، تهران: شیرازه، پردیس دانش، ۱۳۸۸

نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران (۱۹۰۵-۱۹۱۱)، خسرو شاکری، آرشاویر چلنگریان، تیگران درویش، محمدحسین خسروپناه (به اهتمام)، تهران: شیرازه، پردیس دانش، ۱۳۸۸

شبهای شاعران و نویسندگان ایران (انستیتو گوته تهران: 18 – 27 مهر 1356)، تهران: پیام امروز، 1396

 

پنجشنبه 22 تیر ساعت نه ونیم. خیابان ولی‌عصر، سه راه زعفرانیه، خیابان عارف‌نسب، پلاک دوازده.