دیدار و گفتگو با استاد سیدعبدالله انوار

نود و سومین جلسه دیدار و گفتگو کتابفروشی آینده، با همکاری مجله بخارا ، درساعت نه نیم صبح پنجشنبه هشتم تیر ماه به استاد سید عبدالله انوار اختصاص یافته است.

استاد انوار دانشمندی چند وجهی است. در دانشگاه تهران حقوق خواندند،سپس به ریاضی روی آوردند.ایشان یکی از زبده‎ترین کارشناسان نسخ خطی به شمار می‎روند. بیست سال در کتابخانه ملی ریاست بخش نسخه‎های خطی را به عهده داشتند. متون مهمی را در زمینه موسیقی تصحیح کردند. همچنین در فلسفه ترجمه جستارهای فلسفی ویتگنشتاین و تطور حیات از برگسون و مقاصد الفلاسفه غزالی و همچنین ترجمه 22 جلد کتاب شفای ابوعلی سینا را به پایان بردند. آثار دیگر استاد در شرح متون فلسفی سالها پیش منتشر شد‌

استاد انوار از جمله یکی از تهران‎شناسان بنام هستند و چندین رساله درباره باغها، خیابانها، محلات،قناتها و دروازه‌های تهران منتشر کردند. در جلسه دیدار و گفتگو با استاد در کتابفروشی آینده استاد بخشی دیگر از دانسته‎های  بی‎نظیر خود را درباره تهران بیان خواهند نمود.

دیدار با استاد انوار درساعت نه ونیم صبح هشتم تیر ماه در کتابفروشی آینده (بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار) برگزار می‎شود.