ادامه شبهای بخارا و دیدار و گفتگو در کتابفروشی آینده

قابل توجه دوستداران شبهای بخارا و جلسات کتابفروشی اینده
به علت جراحی چشم و توصیه مؤکد پزشک معالج ، جلسات چهارشنبه (شب سعدی و قران مجید) هفتم مهر ونشست دیدار و گفتگو پنجشنبه صبح ،هشتم مهر برگزار نمی شود.
هفته اینده چهارشنبه (چهاردهم مهر) شب سعدی و قران مجید با سخنرانی دکتر محقق داماد ، دکتر محمود عابدی و……در محل کانون زبان پارسی ساعت پنج بعد از ظهربرگزار می شود و همچنین جلسه دیدار و گفتگو پنجشنبه صبح (پانزدهم مهر)  کتابفروشی اینده با همکاری نشر کارنامه و بخارا اختصاص خواهد داشت به جلسه دیدار و گفتگو با دکتر محمد علی موحد که در این جلسه کتاب استاد موحد با عنوان: شاهد عهد شباب” رونمایی و مراسم امضا انجام می شود.

با پوزش و احترام

علی دهباشی