ابوالحسن نجفی نیز از میان ما رفت

با خبر شدیم که امروز جمعه دوم بهمن 1394 ابوالحسن نجفی چشم از جهان فروبست. استاد ابوالحسن نجفی اهل سخنرانی نبود اما در شب نصرالله پورجوادی از سخنرانان بود و با گرامی داشت یاد و خاطره اش مروری می کنیم بر این شب و  بر این سخنرانی.

 

ابوالحسن نجفی در شب نصرالله پورجوادی ـ عکس از متین خاکپور
ابوالحسن نجفی در شب نصرالله پورجوادی ـ عکس از متین خاکپور

 

  • عکس های ژاله ستار، مجتبی سالک و متین خاکپور از شب نصرالله پورجوادی و حضور ابوالحسن نجفی

و با گرامی داشت یاد و خاطره اش مروری می کنیم بر این شب و  بر این سخنرانی:

شب نصرالله پورجوادی