بزرگداشت سردبیر بخارا در دانشگاه سایمون فریزر شهر ونکوور

bokhara 01

یکشنبه پانزدهم نوامبر 2105 ساعت پنج بعدازظهر(مقارن پنج صبح دوشنبه ۲۵ ابان)  مراسمی در دانشگاه سایمون فریزر شهر ونکوور  برای تجلیل از خدمات فرهنگی و انتشار یکصد و هشتمین شماره بخارا بر گزارشد. جلسه با سخنرانی خانم فیروزه صوفی که از اهمیت و نقش بخارا در معرفی ادبیات فارسی بخصوص ادبیات معاصر و معرفی نویسندگان افغانستان ،تاجیکستان  و هند وپاکستان گفت . سپس یکی از هنرمندان بومی ونکوور قطعاتی را باسازهای سنتی اجرا کرد و این هنرمند از سرخپوستان شهر ونکوور است . سپس محمد محمد علی که از نویسندگان ایرانی شهر تورنتوست ضمن سخنرانی خود به سوابق دوستی و روند فعالیتهای مطبوعاتی علی دهباشی در طول سی وهشت سال دوستی با وی پرداخت و مستقل بودن او را ستود. بعد فیلمی از روند انتشار بخارا به نمایش در امد و دو گروه موسیقی به افتخار شب سردبیر بخارا قطعاتی را نواختن و مراسم اهدا لوح توسط استاد کامبیز روشن روان به علی دهباشی انجام شد . سپس علی دهباشی ضمن عرض سپاس جنبه های فرهنگی حضور ایرانیان در خارج از کشور برشمرد.(ادامه دارد….)

محمد محمدعلی از سی و هشت سال دوستی با علی دهباشی می گوید
محمد محمدعلی از سی و هشت سال دوستی با علی دهباشی می گوید

IMG_20151117_203208

IMG_20151117_203202

 

IMG_20151117_203214