راز ماندگاری ایران در طول تاریخ / علی دهباشی

Dehbashi-Hafteh

 

 

سردبیر بخارا در دانشگاه کنکوردیا

دیشب بیستم آبانماه (یازدهم نوامبر) در سالن Hall Building در دانشگاه concordia university سخنرانی خود را در باب راز ماندگاری ایران در طول تاریخ ارایه کرد. این مراسم با حضور گروه کثیری از دانشجویان و استادانی همچون دکتر مانوکیان (ایرانشناس ایتالیایی) ، دکتر استعلامی و … با مدیریت جلسه، دکتر فرشید سادات شریفی اغاز شد .

دکتر فرشید سادات شریفی از نفش بخارا در گسترش فرهنگ ایرانی سخن گفت
دکتر فرشید سادات شریفی از نفش بخارا در گسترش فرهنگ ایرانی سخن گفت

سپس پروفسور ریچارد فولتز سخنانی درباره آشنایی با سردبیر بخارا و دیدار خودش در تهران گفت. سپس دکتر سادات شریفی مطالبی درباره نقش بخارا در گسترش فرهنگ ایرانی بیان کرد و بعد علی دهباشی وجوه گوناگون ماندگاری ایران را برشمرد. از زبان فارسی و اهمیتش در طول تاریخ صحبت کرد و از روحیه مدارا جویانه مردم ایران و اینکه فرهنگ پذیری همواره در مردم ایران بوده است .

علی دهباشی در مونترال از راز ماندگاری ایران در طول تاریخ سخن گفت
علی دهباشی در مونترال از راز ماندگاری ایران در طول تاریخ سخن گفت
صحنه ای از سخنرانی سردبیر مجله بخارا در مونترال
صحنه ای از سخنرانی سردبیر مجله بخارا در مونترال

IMG_20151113_070033

 

دکتر ریچارد فولتز
دکتر ریچارد فولتز

در پایان نیز به سوالات پاسخ گفته شد ……. (ادامه دارد)