گزارش تصویری از مراسم بدرقه و خاکسپاری شهریار عدل

گزارشی تصویری از مراسم بدرقه دکتر شهریار عدل از مقابل موزه ایران باستان و سپس خاکسپاری در قطعه نامداران بهشت زهرا. یادش همواره باقی و گرامی باد

 

( عکس ها از : مریم اسلوبی)