« ایران محکوم به پیشرفت است»

                                   

عصر سه شنبه 30 دی ماه 1393 نشستی دیگر برای نقد و بررسی کتاب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تالار استاد باستانی پاریزی برگزار شد که به بحث و گفتگو درباره کتاب « خواب آشفته نفت» به قلم دکتر محمد علی موحد اختصاص داشت و مجله بخارا این نشست را با همکاری انجمن علمی تاریخ دانشجویان دانشگاه تهران و نشر کارنامه برگزار کرد.

در آغاز این نشست هانی مظفری نیا ، دبیر این انجمن به حاضران خیرمقدم گفت و سپس از علی دهباشی دعوت کرد تا این مراسم را رسماٌ آغاز کند.

مدیر مجله بخارا قبل از آن که به بحث جلسه بپردازد، یادی کرد از شادروان محمد زهرایی ، مدیر نشر کارنامه و از همگان خواست تا فاتحه‎ای برای او بخوانند و سپس درباره کتاب « خواب آشفته نفت» چنین گفت:

” تاریخ نگاری نفت و نهضت ملی شدن صنعت نفت تا پیش از انتشار « خواب آشفته نفت» ، مجموعه‎ای سه جلدی که اینک جلد چهارم ، دو مرحله کاملاٌ متفاوت است. بدون تردید مجموعه چهار جلدی « خواب آشفته نفت» تاریخ نگاری این دوره را دچار تحول عظیمی کرد. این جلد که « از قرارداد دارسی تا سقوط رضا شاه » را دربرمی‎گیرد ، به عبارتی جلد اول آن مجموعه سه جلدی به حساب می‎آید و یکی از دشوارترین کار تاریخ نگاری در نگارش این دوره هست که دکتر محمد علی موحد به خوبی از عهده آن برآمده است. خوشحال باشیم که دکتر موحد در کنار ماست و جز این دعایت نتوانیم کرد که رودکی گفت:« صد سال بزی، هزار سال بزی».

علی دهباشی، دکتر محمدعلی موحد، دکتر داریوش رحمانیان و کاوه بیات
علی دهباشی، دکتر محمدعلی موحد، دکتر داریوش رحمانیان و کاوه بیات