پنجشنبه کتاب در کتابفروشی آینده/ امید علمداری

 

IMG_1772

به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب، از نخستین ساعات روز پنجشنبه بیست و نهم آبان ماه، دوستداران فرهنگ و ادب و اعضا و همکاران بنیاد در کتابفروشی آینده حاضر شدند. حضور دکتر سیدمصطفی محقق داماد، ریاست شورای تولیت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی مورد استقبال دوستداران کتاب قرار گرفت. علاقمندان آثار استاد، فرصت یافتند ضمن گفتگوی صمیمانه، کتب خریداری شده خود را به امضای ایشان برسانند.
علی دهباشی، مدیر مجله بخارا از جمله کسانی بود که از همان ساعات اولیه در کتابفروشی آینده حضور یافت و با دوستداران و علاقمندان مجله بخارا و خریداران کتاب به گفتگو پرداخت. وی توضیحاتی در ارتباط با شب های بخارا ارائه کرد. علی دهباشی نوید داد که به زودی شب های حبیب یغمایی، فاطمه سیاح و غلامحسین یوسفی را در کانون زبان پارسی موقوفات افشار برگزار خواهد کرد و شب هایی را نیز برای کتاب های تاثیرگذار در ادب فارسی همچون بوستان سعدی، تاریخ بیهقی و قابوس نامه تخصیص خواهد داد.

علی دهباشی به همراه سید مصطفی محقق داماد ـ عکس از امید علمداری
علی دهباشی به همراه سید مصطفی محقق داماد ـ عکس از امید علمداری

در این مراسم از فیلم کوتاهی با موضوع معرفی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و فعالیت های فرهنگی و علمی آن به اهتمام امید علمداری رونمایی شد، نیز مجموعه ای از آثار اعضای هیات گزینش کتاب بنیاد اعم از استادان و دانشمندان درگذشته و فعلی که به همت حمیدرضا افسری، مشاور فرهنگی موقوفات تهیه و تدارک شده بود، در کنار سلسله انتشارات بنیاد به معرض نمایش و فروش گذاشته شد. در بخشی دیگر کریم اصفهانیان، مسئول انتشارات این بنیاد اعلام نمود که به زودی کتابهای سفرنامه سدیدالسلطنه به کوشش استاد احمد اقتداری، جلد چهارم اسناد تاریخی خاندان غفاری (دوره قاجار)‌ به کوشش فرشته صرافان و سه سفرنامه (از زمان سلطان سنجر و اوایل دوره صفویه) به کوشش دکتر حسن جوادی و ویلیم فلور منتشر خواهد شد. کتاب های جدید منتشره بنیاد، همچون لشکرکشی اسکندر به ایران، صائب و سبک هندی در گستره تحقیقات ادبی و پژوهشهای ایرانشناسی نامواره دکتر محمود افشار جلد بیست و دوم نیز مورد استقبال قرار گرفت.

IMG_1789