سالشمار دکتر سیمین دانشور / مهناز عبداللهی

1300 ش.‌ = 1921 م‌. تولد در ارديبهشت‌ ماه‌، برابر با آوريل‌ 1921، در شيراز. سومين‌ فرزند دكتر محمد علي‌ دانشور و قمرالسلطنه‌ حكمت‌ (نقاش‌ و هنرمند).
1306 ش‌. = 1927 م‌. شروع‌ تحصيل‌ دورة‌ ابتدايي‌ در مدرسة‌ انگليسي‌ مهرآئين‌، در شهر شيراز.
1312 ش‌. = 1933 م‌. ادامه‌ تحصيل‌ براي‌ دورة‌ متوسطه‌ در همان‌ مدرسة‌ مهرآئين‌.
1316 ش‌. = 1937 م‌. آغاز كار نويسندگي‌. اولين‌ مقاله‌ او با عنوان‌ «زمستان‌ بي‌شباهت‌ به‌ زندگي‌ ما نيست‌» در روزنامه‌اي‌ محلي‌ به‌ چاپ‌ مي‌رسد.
1317 ش‌. = 1938 م‌. در امتحانات‌ نهایي‌ دورة‌ متوسطه‌؛ شاگرد اول‌ سراسر كشور مي‌شود. ورود به‌ دانشگاه‌ تهران‌ و شروع‌ تحصيل‌ در دانشكدة‌ ادبيات‌.
1320 ش‌. = 1941 م‌. فوت‌ دكتر محمدعلي‌ دانشور، شروع‌ همكاري‌ با راديو تهران‌ به‌ عنوان‌ معاون‌ ادارة‌ تبليغات‌ خارجي‌.
1321 ش‌. = 1942 م‌. كار مقاله‌نويسي‌ در راديو.
1322 ش‌. = 1943 م‌. كناره‌گيري‌ از كار راديو و شروع‌ كار با روزنامة‌ ايران‌.
1324 ش‌. = 1045 م‌. نوشتن‌ و ترجمة‌ مقالات‌ براي‌ نشريات‌ مختلف‌.
1327 ش‌. = 1948 م‌. انتشار چاپ‌ اول‌ كتاب‌ «آتش‌ خاموش‌»؛ حاوي‌ 16 داستان‌ كوتاه‌. (اولين‌ مجموعه‌ داستاني‌ يك‌ زن‌ ايراني‌). آشنايي‌ با جلال‌ آل‌احمد.
1328 ش‌. = 1949 م‌. اخذ درجة‌ دكتراي‌ ادبيات‌ فارسي‌ از دانشگاه‌ تهران‌. عنوان‌ رسالة‌ دكترايش‌ «علم‌ الجمال‌ و جمال‌ در ادبيات‌ فارسي‌ تا قرن‌ هفتم‌ هجري‌» بود و آن‌ را زير نظر دكتر فاطمه‌ سياح و سپس دکتر بدیع‌الزمان فروزانفر گذراند. ترجمه‌ و انتشار كتاب‌ سرباز شكلاتي از برنارد شاو. چاپ‌ مقالات‌ و داستان‌هاي‌ كوتاه‌ در روزنامة‌ كيهان‌، مجلة‌ بانو، و اميد.
1329 ش‌. = 1950 م‌. ازدواج‌ با جلال‌ آل‌احمد.
1331 ش‌. = 1952 م‌. سفر به‌ آمريكا؛ با استفاده‌ از بورس‌ تحصيلي‌ «فولبرايت‌». اقامت‌ در آمريكا براي‌ دو سال‌ و مطالعه‌ در رشتة‌ زيبايي‌شناسي‌ در دانشگاه‌ اِستنفورد. چاپ‌ دو داستان‌ كوتاه‌ در مجلة‌ ادبي‌ اسپكتاتور و كتاب‌ داستان‌هاي‌ كوتاه‌ اِستنفورد. (اولين‌ داستان‌ كوتاه‌ از يك‌ نويسنده‌ زن‌ ايراني‌ است‌ در نشريات‌ ادبي‌ آمريكا) ترجمه‌ و انتشار كتاب‌هاي‌ باغ‌ آلبالو و دشمنان از آنتوان‌ چخوف‌.
1332 ش‌. = 1953 م‌. ترجمه‌ و انتشار كتاب‌ بئاتريس از شيلر. ترجمه‌ و انتشار كتاب‌ رمز موفق‌ زيستن از ديل‌ كارنگي‌.
1334 ش‌. = 1954 م‌. بازگشت‌ به‌ ايران‌ و شروع‌ تدريس‌ در هنرستان‌ زيباي‌ دختران‌ و پسران‌. ترجمه‌ و انتشار كتاب‌ كمدي‌ انساني از ويليام‌ سارويان‌. ترجمه‌ و انتشار كتاب‌ داغ‌ ننگ‌ از ناتانيل‌ هاتورن‌.
1334 ش‌. = 1955 م‌. مديريت‌ مجلة‌ نقش‌ و نگار.
1336 ش‌. = 1957 م‌. سفر به‌ اروپا با جلال‌ آل‌احمد.
1337 ش‌. = 1958 م‌. ترجمه‌ و انتشار كتاب‌ همراه‌ آفتاب‌ با ويراستاري‌ هارولد كورلند.
1338 ش‌. = 1959 م‌. شروع‌ كار به‌ عنوان‌ دانشيار كلنل‌ علينقي‌ وزيري‌ در رشتة‌ باستان‌شناسي‌ و تاريخ‌ هنر در دانشگاه‌ تهران‌. كار او در اين‌ سمت‌ براي‌ بيست‌ سال‌ ادامه‌ مي‌يابد.
1340 ش‌. = 1961 م‌. انتشار چاپ‌ اول‌ كتاب‌ شهري‌ چون‌ بهشت‌؛ حاوي‌ ده‌ داستان‌ كوتاه‌.
1348 ش‌. = 1969 م‌. درگذشت‌ همسرش‌ جلال‌ آل‌احمد. انتشار چاپ‌ اول‌ كتاب‌ سووشون.
1349 ش‌. = 1970 م‌. كتاب‌ سووشون در خردادماه‌ و دي‌ماه‌ به‌ چاپ‌ دوم‌ و سوم‌ مي‌رسد. انتشار نقد پرتو نوري‌ علا بر اين‌ كتاب‌ در نشرية‌ فردوسي‌.
1351 ش‌. = 1972 م‌. ترجمه‌ و انتشار بنال‌ وطن از آلن‌ پيتون‌. انتشار كتاب‌ چهل‌ طوطي كار مشترك‌ با جلال‌ آل‌احمد. انتشار چاپ‌ چهارم‌ كتاب‌ سووشون‌.
1352 ش‌. = 1973 م‌. انتشار چاپ‌ پنجم‌ كتاب‌ سووشون‌.
1353 ش‌. = 1974 م‌. انتشار چاپ‌ ششم‌ كتاب‌ سووشون‌.
1354 ش‌. = 1975 م‌. انتشار چشم‌ خفته در جلد ششم‌ مجلة‌ الفباء غلامحسين‌ ساعدي‌.
1355 ش‌. = 1976 م‌. انتشار چاپ‌ هفتم‌ كتاب‌ سووشون.
1356 ش‌. = 1977 م‌. مصاحبه‌ با مريم‌ مافي‌. انتشار چاپ‌ هشتم‌ كتاب‌ سووشون‌.
1357 ش‌. = 1978 م‌. انتشار چاپ‌ نهم‌ كتاب‌ سووشون‌.
1358 ش‌. = 1979 م‌. دانشيار بازنشستة‌ دانشگاه‌ تهران‌. گفتگو با فرزانه‌ ميلاني‌ كه‌ بعدها (1362) چاپ‌ شد.
1359 ش‌. = 1980 م‌. انتشار چاپ‌ اول‌ كتاب‌ به‌ كي‌ سلام‌ كنم‌؟ حاوي‌ ده‌ داستان‌ كوتاه‌. انتشار كتاب‌ شاهكارهاي‌ فرش‌ ايران، با همكاري‌ خانم‌ دكتر ناي‌، در دو جلد، به‌ فارسي‌ و انگليسي‌. انتشار جزوة‌ راهنماي‌ صنايع‌ ايران‌. انتشار كتاب‌ شعر سهمي‌ از سال‌ها از پرتو نوري‌علا كه‌ به‌ سيمين‌ دانشور هديه‌ شده‌ است‌.
1360 ش‌. = 1981 م‌. انتشار كتاب‌ غروب‌ جلال‌ در زمستان‌ اين‌ سال‌. انتشار چاپ‌ دهم‌ كتاب‌ سووشون‌.
1362 ش‌. = 1983 م‌. ترجمه‌ و انتشار كتاب‌ ماه‌ عسل‌ آفتابي‌؛ داستان‌هاي‌ ملل‌ مختلف‌. انتشار پاي‌ صحبت‌ سيمين‌ دانشور؛ گفت‌وگوي‌ فرزانه‌ ميلاني‌ با سيمين‌ دانشور كه‌ در نشرية‌ الفباء غلامحسين‌ ساعدي‌ در پاريس‌ انتشار مي‌يابد. انتشار چاپ‌ سوم‌ كتاب‌ به‌ كي‌ سلام‌ كنم‌؟. انتشار متن‌ انگليسي‌ كتاب‌ غروب‌ جلال‌ با ترجمة‌ فرزانه‌ ميلاني‌.
1363 ش‌. = 1984 م‌. انتشار نوشته‌ هوشنگ‌ گلشيري‌ بر كارهاي‌ سيمين‌ دانشور با عنوان‌ «جدال‌ نقش‌ با نقاش‌» در مجموعة‌ نقد آگاه‌ (تهران‌). انتشار چاپ‌ يازدهم‌ كتاب‌ سووشون‌.
1365 ش‌. = 1986 م‌. انتشار شمارة‌ ويژه‌ سيمين‌ دانشور؛ مجله‌ نيمه‌ ديگر (شمارة‌ 5). با آثاري‌ از: سيمين‌ بهبهاني‌، پرتو نوري‌ علا، فاطمه‌ ابطحي‌، ميهن‌ بهرامي‌، ليلي‌ رياحي‌، حميد دباشي‌، فرشته‌ داوران‌، احمد كريمي‌ حكاك‌، محمدرضا قانون‌پرور… اين‌ شمارة‌ نيمة‌ ديگر با نظر فرزانه‌ ميلاني‌ منتشر گرديد.
1366 ش‌. = 1987 م‌. گفت‌وگوي‌ هوشنگ‌ گلشيري‌ با سيمين‌ دانشور كه‌ در دو شمارة‌ ماهنامة‌ مفيد به‌ چاپ‌ رسيد. انتشار كتاب‌ هنر و ادبيات‌ امروز: گفت‌وشنودي‌ با سيمين‌ دانشور؛ به‌ كوشش‌ ناصر حريري‌.
1368 ش‌. = 1989 م‌. انتشار صورت‌ خانه‌؛ حاوي‌ شش‌ داستان‌ كوتاه‌ از او به‌ زبان‌ انگليسي‌ به‌ ترجمة‌ مريم‌ مافي‌. انتشار چاپ‌ دوازدهم‌ كتاب‌ سووشون‌.
1371 ش‌. = 1992 م‌. انتشار كتاب‌ حجب‌ و حجاب‌ از فرزانه‌ ميلاني‌ كه‌ بخشي‌ از آن‌ به‌ سيمين‌ دانشور اختصاص‌ يافته‌ است‌. انتشار چاپ‌ سيزدهم‌ كتاب‌ سووشون‌.
1372 ش‌. = 1993 م‌. انتشار چاپ‌ اول‌ كتاب‌ جزيرة‌ سرگرداني‌، انتشارات‌ خوارزمي‌ تهران‌.
1373 ش‌. = 1994 م‌. گفت‌وگوي‌ نشرية‌ گردون‌ (چاپ‌ تهران‌) با سيمين‌ دانشور، شماره‌هاي‌ 38-37 فروردين‌ 1373. انتشار بخشي‌ ويژه‌ براي‌ كتاب‌ جزيرة‌ سرگرداني‌ در نشرية‌ تكاپو (چاپ‌ تهران‌).
1374 ش‌. = 1995 م‌. انتشار ويژه‌نامة‌ دفتر هنر (سال‌ دوم‌، شمارة‌ چهارم‌، مهرماه‌) دربارة‌ سيمين‌ دانشور به‌ مديريت‌ و سردبيري‌ بيژن‌ اسدي‌پور در نيوجرسي‌ آمريكا. به‌ همراه‌ مقالات‌ و عكس‌هاي‌ منتشر شده‌.
1375 ش‌. = 1996 م‌. شناخت‌ و تحسين‌ هنر / مجموعة‌ مقالات‌ سيمين‌ دانشور. تهران‌ انتشارات‌ سيامكي‌، 1375، دو جلد در يك‌ جلد (828 صفحه‌) مصور.
1376 ش‌. = 1997 م‌. انتشار مجموعه‌ داستان‌ از پرنده‌هاي‌ مهاجر بپرس‌ نشر كانون‌ با همكاري‌ نشر نو.
1378 ش‌. = 1999 م‌. «ياد جلال‌ آل‌احمد در گفتگو با سيمين‌ دانشور» در يادنامة‌ جلال‌ آل‌احمد به‌ كوشش‌ علي‌ دهباشي‌، تهران‌، شهاب‌ ثاقب‌، به‌ديد.
1380 ش‌. = 2001 م‌. انتشار چاپ‌ اول‌ رمان‌ ساربان‌ سرگردان‌ كه‌ جلد دوم‌ تريلوژي‌ جزيرة‌ سرگرداني‌ محسوب‌ مي‌شود.
1388 ش‌. = 2009 م‌. انتشار چاپ‌ شانزدهم‌ رمان‌ سووشون‌.

بخارا 75، فروردین ـ تیر 1389