سالشمار زندگی آیدین آغداشلو/ ترانه مسکوب

 1319   تولد در روز 8 آبان، رشت، كوچه آفخرا.

 1325   ورود به دبستان پسرانه عنصرى شماره 2، رشت.

 1330   فوت پدر، مرحوم محمد آغداشلو.

    ورود به تهران.

 1332   ورود به دبيرستان جم قلهك، تهران.

 1333   فروش اولين نقّاشى؛ كپى ونوس لميده ولاسكز.

 1335   شروع كار گرافيك در مؤسسه تبليغاتى «آشنا».

 1338   تحصيل در رشته نقّاشى دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران.

 1342   آغاز مقاله‏نويسى و نوشتن نقد نقّاشى در مجلّه انديشه و هنر، بيش از   صد مقاله تا به امروز.

 1346   رهاكردن دانشكده.

 1351   ازدواج با شهره وزيرى‏تبار.

 1352   تدريس در هنرستان هنرهاى زيباى پسران، دانشكده هنرهاى تزيينى   و دانشگاه آزاد، 1357 – 1352.

 1354   اولين نمايشگاه نقّاشى در انجمن ايران و آمريكا.

    پخش برنامه هفتگى «شيوه‏هاى ديدن» – درباره هنرهاى تجسّمى – از   تلويزيون، به مدت دو سال.

    نمايشگاه «نمونه‏هايى از آثار خوشنويسان ايران، مجموعه آيدين   آغداشلو» در موزه نگارستان.

    نويسنده فيلم‏نامه و اجراكننده نقّاشى‏هاى پس‏زمينه فيلم نقّاشى متحرّك    «رنگين كمان» براى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان.

 1355   كار دولتى و افتتاح و سرپرستى موزه رضا عبّاسى.

 1356   نويسنده متن، و سازنده دو فيلم درباره خوشنويسى، كاشى‏كارى، و   معمارى كهنِ ايرانى، براى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان.

 1358   از سر گرفتنِ كار گرافيك – بعد از وقفه‏اى دو ساله – تا به امروز.

    تدريس در دانشكده هنر دانشگاه الزّهرا، تا انقلاب فرهنگى.

 1359   جدايى از شهره وزيرى تبار.

 1360   ازدواج با فيروزه اطهارى.

    تحقيق، نوشتنِ متن، و همكارى در ساخت دو فيلم تاريخچه خطّ و   كارگاه سنّتى، براى صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.

    تدريس در كلاس‏هاى خصوصى طرّاحى و نقّاشى، تا به امروز.

 1361   تولّد تكين آغداشلو.

    فوت مادر، مرحومه بانو ناهيد نخجوان (آغداشلو).

    تدريس مجدّد در دانشكده هنر دانشگاه الزّهرا، تا آخر سال 1362.

    نويسنده متن، گوينده، مشاور، و پژوهشگر ساخت مجموعه 13 قسمتى    «به سوى سيمرغ»، درباره تاريخ نقّاشى ايران، براى صدا و سيماى   جمهورى اسلامى ايران.

 1366   تولّد تارا آغداشلو.

 1368   چاپ اوّلين مجموعه نقّاشى‏ها: تك چهره‏ها.

 1371   چاپ كتاب از خوشى‏ها و حسرت‏ها، برگزيده گفتارها و گفت‏وگوها، 1370    – 1353.

 1372   چاپ دومين مجموعه نقّاشى‏ها: آيدين آغداشلو، برگزيده نقّاشى‏ها،   1372 – 1340.

 1376   چاپ كتاب آقا لطفعلى صورتگر شيرازى.

 1372   دومين نگايشگاه نقّاشى: «طرّاحى‏هاى روى جلد آيدين آغداشلو» در    موزه هنرهاى معاصر تهران.

    چاپ دوم كتاب از خوشى‏ها و حسرت‏ها، برگزيده گفتارها و گفت‏وگوها،    1370 – 1353.

    چاپ كتاب سال‏هاى آتش و برف، برگزيده گفتارها و گفت‏وگوها، 1378 –    1370.

    چاپ كتاب از پيدا و پنهان، گفت‏وگويى بلند با اصغر عبداللهى و محمّد    عبدى، 1378.