بیزارم از جدال/ سیمین بهبهانی

 دورانِ عشق و شور گذشت‏

 اى دل، هواى يار مكن‏

 بر دوشِ عشق‏هاى كهن‏

 اندوهِ نو سوار مكن‏

 مى‏دانمت كه پير نِه‏اى‏

 آرام و گوشه‏گير نِه‏اى‏

 امّا مرا به پيرسرى‏

 از عشق شرمسار مكن‏

 خواهى هواى يار كنم‏

 در پاش گُل نثار كنم؟

 جز برگ زرد نيست مرا

 پاييز را بهار مكن‏

 افزون تپيدنت ز چه بود

 چابك دويدنت ز چه بود؟

 پاى شتاب نيست مرا

 از دستِ من فرار مكن‏

 گيرم كسى ربود تو را

 من باز جويمت به كجا؟

 بيزارم از جدال ؛ مرا

 درگيرِ كارزار مكن!

 گويد دلم كه لاف مزن‏

 با من دَم از خلاف مزن!

 تو كيستى كه دَم بزنى‏

 دعوى به اختيار مكن!

 در عشق ناخدات منم‏

 در شاعرى صدات منم‏

 اى مبتلا، بلات منم‏

 ما را به كم شمار مكن!

 گويم نه كم‏تر از تو منم‏

 در كارِ عاشقى كهنم‏

 هر چند پير، شيرزنم‏

 تعجيل در شكار مكن‏

 يارى كه دوست داشتمش‏

 با خاك واگذاشتمش‏

 اكنون مرا كه آنِ وِيَم‏

 با غيرْ واگذار مكن!

 تيغى ز روزگارِ كهن‏

 جا كرده خوش به گنجه‏ى من‏

 در مرگِ خود مكوش و مرا

 مُلزم به انتحار مكن!   ارديبهشت 87