One Comment

  1. 1

    اسد مشرف زاده

    باسلام وسپاس از عزیزان دست اندر کار که هنرمند گرامی، جناب آیدین آغداشلورا به گفت وشنودی مفید کشانده اید وعلاوه برهمه محاسن ، باب آشتی ای باجامعه پزشکی رانیز گشوده وفرمودند…من البته در ایران شکرگزار دوستان پزشکم هستم که خیلی از من مراقبت کردند و راهی هم برای تشکر ندارم. بخصوص در این مقطع پر هیجانی که همه در معرض بازخواست قرار گرفته اند و درگذشت یار قدیمی من تمام چیزی بود که این ماه ها را برای من تلخ کرد. ولی باید می رفتم و اطمینان پیدا می کردم که این دست خیلی مشکل ساز نخواهد بود. آن پرخاشی هم که آن شخص کرده و لحن تندی هم بود پاسخی می طلبید که در اینجا گفتم. به هر حال من همۀ سال ها اینجا بودم….بادرود وبدرود

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour