One Comment

  1. 1

    وحید

    لطفا در مورد مثنوی که به تصحیح ایشان رسیده هم سوال شود در ضمن آیا این اثر تصحیح و شرح مثنوی است یا تنها تصحیح است چرا که ایشان قبل تر در کتاب مقالات شمس وعده شرح در کنار تصحیح را برای مثنوی داده بودند

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour