عصر سه شنبه های مجله بخارا

به مناسبت انتشار کتاب‌های «وزن شعر عروضی فارسی» (تحلیل و طبقه‌بندی بر اساس تقطیع اتانینی و نظریۀ واج‌شناسی نوایی) و «تحلیل وزن شعر عامیانه فارسی» (همراه ۱۰۰۰ مصراع شعر عامیانه و تقطیع آنها) تألیف دکتر امید طبیب‌زاده که توسط انتشارات کتاب بهار منتشر شده است، یازدهمین عصر سه‌شنبه بخارا به بررسی این دو کتاب اختصاص یافته است. این نشست در ساعت پنج بعدازظهر سه‌شنبه سی‌ام خردادماه ۱۴۰۲ با حضور: ساسان فاطمی، علی‌اصغر قهرمانی مقبل،‌ امید طبیب‌زاده، آریا طبیب زاده و علی دهباشی در مؤسسۀ بهاران خرد و اندیشه برگزار می‌شود.

وزن شعر عامیانه فارسی مانند وزن شعرهای عامیانه و کودکانه در اکثر زبان‌های جهان، وزنی تکیه‌ای است، اما وزن شعر عروضی فارسی دارای دو خوانش متفاوت است، یکی خوانش کمّی یا افاعیلی ادبا و عروض‌دانان، و دیگری خوانش تکیه‌ای یا اتانینی رایج میان اهل موسیقی. نویسنده در این دو کتاب به توصیف وزن این دو شعر پرداخته است؛ وی در مورد وزن شعر عروضی، عمدتاً به خوانش اتانینی آن توجه داشته است و ضمن معرفی و تحلیل شیوۀ اتانینی موسیقی‌دانان، بیش از ششصد وزن این شعر را نیز استخراج و طبقه‌بندی کرده است.

این نشست در ساعت پنج بعدازظهر سه‌شنبه سی‌ام خردادماه ۱۴۰۲ در مؤسسۀ بهاران خرد و اندیشه (به نشانی: میدان دکتر فاطمی، خیابان جویبار،‌ کوچه نوربخش، پلاک ۲۱) برگزار می‌شود.