دیدار و گفتگو با محمد حسین پاپلی یزدی

دویست و چهل و هشتمین نشست از سلسله نشست‌های صبح پنجشنبه‌های مجله بخارا اختصاص یافته است به دیدار و گفتگو با دکتر پاپلی یزدی. این نشست در ساعت ده صبح پنجشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲ با حضور محمد فاضلی، حجت میان‌آبادی و علی دهباشی در مدرسه فیلمسازی و پژوهش‌های سینمایی هیلاج برگزار می‌شود.

دکتر محمدحسین پاپلی یزدی (متولد ۱۳۲۷ – یزد) در سال ۱۳۵۰ از دانشگاه مشهد لیسانس جغرافیا گرفت و در سال ۱۳۵۷ در دانشگاه سوربن فرانسه فوق لیسانس کارتوگرافی و در سال ۱۳۶۲ از دانشگاه سوربن دکترای دولتی جغرافیا اخذ کرد. او اولین ایرانی است که از دانشگاه‌های فرانسه به اخذ دکترای دولتی در رشته جغرافیا نائل می‌شود.
در سال ۱۳۶۲ به عضویت مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه درآمد که تاکنون ادامه دارد. در سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ معاون بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس بود.
در سال ۱۳۶۸ به عنوان یکی از دو مدیر پروژه اطلس ایران به فرانسه رفت. در سال ۱۳۷۰ به عنوان استاد مدعو در دانشگاه سوربن مشغول تدریس شد. در سال ۱۳۷۲ با دعوت دانشگاه می جی به ژاپن رفت. در سال ۱۳۷۵ به عنوان عضو اصلی کمیسیون جغرافیای فرهنگی انجمن جغرافیدانان جهان تا سه دوره ۴ ساله این عضویت ادامه یافت.
هیات مدیره این کمیسیون ۱۰ نفر هستند، آسیا سه عضو دارد، پاپلی یکی از این سه نفر بود.
او در سال ۱۳۶۸ تئوری تمدن کاریزی (قناتی) را مطرح کرد. در سال ۱۳۷۵ تئوری تمدن دریایی را مطرح کرد.
او معتقد است که ایران باید از تمدن خشکی گذر کند و به تمدن دریایی و اقتصاد دریاپایه روی آورد.
او در سال ۱۳۶۵ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی و در سال ۱۳۸۰ پژوهشکده امیرکبیر و در سال ۱۳۸۱ شرکت آمایش و توسعه شرق و در سال ۱۳۸۲ بنیاد فرهنگی کاوشگران میراث شرق و در سال ۱۳۸۵ انتشارات پاپلی را بنیان گذاشت. پاپلی از سال ۱۳۶۴ تاکنون ریاست و دبیر علمی ۱۸ همایش بین‌المللی و ملی را عهده‌دار بوده است. او در سال ۱۳۹۵ به مدت ۲ سال رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران بود.
پاپلی در بیش از ۸۰ کنفرانس بین‌المللی شرکت کرده است. او مولف ۳۳ کتاب است که ۴ کتاب او توسط سمت چاپ شده و جزو کتاب‌های درسی می‌باشد. خاطرات او تحت عنوان‌‌های «شازده حمام» در ۴ جلد به چاپ چهل و ششم رسیده است.

این نشست در ساعت ده صبح پنجشنبه هفتم اردیبهشت ۱۴۰۲ در مدرسه فیلمسازی و پژوهش‌های سینمایی هیلاج به نشانی: خیابان ایرانشهر، کوچه سمندریان (مهاجر)، پلاک ۲۲ برگزار می‌شود.