درگذشت دکتر ابوالفضل خطیبی، شاهنامه‌شناس و پژوهشگر زبان و ادب فارسی

دکتر ابوالفضل خطیبی، شاهنامه‌شناس و پژوهشگر زبان و ادب فارسی، در روز چهارشنبه بیست و یکم دی‌ماه ۱۴۰۱ در شصت و دو سالگی درگذشت.
مقالات دکتر خطیبی در حوزه شاهنامه‌پژوهی و ادبیات فارسی در مجله بخارا چاپ می‌شد، ازجمله سلسله مقالاتی با عنوان «یادداشت‌های ادبی و تاریخی» که دوازده شماره آن منتشر شد و آخرین بخش آن در شماره ۱۵۲ بخارا به چاپ رسید. ایشان همچنین در تعدادی از شب‌های بخارا به عنوان سخنران حضور داشتند.
مجله بخارا در صبح پنجشنبه چهارم خردادماه ۱۳۹۶، نشستی را با ایشان در قالب سلسله جلسات صبح پنجشنبه‌های بخارا با حضور دکتر ژاله آموزگار در کتابفروشی آینده برگزار کرد.
یاد و خاطرۀ دکتر ابوالفضل خطیبی را گرامی می‌داریم و بخش‌هایی از آن نشست را با هم می‌بینیم.

https://aparat.com/v/mPAMd