عصر شنبه‌های بخارا

(یادبود استاد فقید سید احمد وکیلیان)
 
بیست و ششمین نشست از سلسله نشست‌های عصر شنبه‌های مجله بخارا اختصاص یافته است به بزرگداشت زنده‌یاد سید احمد وکیلیان. این نشست با همکاری کافه مانا، مجله بخارا و مؤسسه ایکوم در ساعت پنج بعدازظهر شنبه هفدهم دی‌ماه ۱۴۰۱ در محل کافه مانا برگزار می‌شود.
سید احمد وکیلیان یکی از نمایندگان اصلی مطالعات فرهنگ عامه در ایران است. او که در ۲۶ بهمن سال ۱۳۲۶ چشم به جهان گشود، مطالعات گستره خود در زمینه فرهنگ عامه را در همکاری با استاد ابوالقاسم انجوی شیرازی در سال ۱۳۴۸ آغاز کرد و به عنوان کارشناس برنامه فرهنگ مردم به رادیو و تلویزیون ملی ایران در این سال پیوست. او را که از بستگان نزدیک ابوالقاسم انجوی شیرازی بود می‌توان مهمترین ادامه‌دهنده شیوه‌ای از مطالعات فرهنگ عامه دانست که استاد انجوی شیرازی آن را بنیان نهاد. در این مسیر او به مطالعات گسترده فرهنگ عامه در نقاط مختلف ایران پرداخت و با محققان بزرگی چون اولریش مارزلف و شین‌تاکه‌هارا در مطالعه و انتشار پژوهش‌های فرهنگ عامه همکاری داشت. او آرزوی ابوالقاسم انجوی شیرازی را در انتشار مجله‌ای با نام «فرهنگ مردم» در سال‌های پس از انقلاب صورت واقعیت بخشید. استاد وکیلیان عضو شورای علمی دائره‌المعارف بزرگ اسلامی بود و در انجمن بین‌المللی قصه‌شناسی عضویت داشت. از این استاد فقید بیش از ده‌ها کتاب و مقاله علمی منتشر شده است. 
در این نشست محمد جعفری قنواتی (پژوهشگر فرهنگ عامه و سرویراستار «دانشنامه فرهنگ مردم ایران»)، فاطمه عظیمی‌فرد (مدیر گروه زبان و رسانه مرکز تحقیقات صدا و سیما)، علی آنی‌زاده (مدیر واحد فرهنگ مردم)، خانم زهره زنگنه (همسر گرانقدر آن استاد فقید)، سید احمد محیط طباطبایی و علی دهباشی به بررسی زندگی و خدمات فرهنگی سید احمد وکیلیان خواهند پرداخت.
این نشست در ساعت پنج بعدازظهر شنبه هفدهم دی‌ماه ۱۴۰۱ در کافه مانا برگزار می‌شو