دیدار و گفتگو با علی نصیریان

 

بخش اول دیدار و گفتگو با علی نصیربان: 

https://www.aparat.com/v/SDZi8

بخش دوم دیدار و گفتگو با علی نصریبان: 

https://www.aparat.com/v/1IRlz