دیدار و گفتگو با فاطمه قاضیها

 

یکصد هفتاد وسومین نشست از سلسله جلسات صبح پنجشنبه مجله بخارا اختصاص یافته است به بررسی کتابها و مقالات دکتر فاطمه قاضیها که در ساعت نه صبح پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ در خانه گفتمان شهر (وارطان ) برگزار می شود.
خانم قاضیها فارغ التحصیل کتابداری نسخ خطی و آثار کمیاب از دانشگاه تهران است. از سال ۱۳۵۹ در استخدام سازمان اسناد ملی ایران بودند واز سال ۱۳۶۲ به ترتیب رئیس گروه تنظیم وطبقه بندی اسناد ، مدیریت پژوهش وتحقیقات ، معاونت پژوهشکده اسناد و……از ابتدای سال ۱۳۸۵ به مدت سه سال سرپرستی کتابخانه و مرکز اسناد و اطلاعات بنیاد ایران شناسی در اختیار داشتند و اکنون به امر تحقیقاتتاریخی در ارتباط با اسناد دوره قاجار یه هستند.
از کارهای خانم دکتر قاضیها می توان به کتابهای : ” روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر سوم فرنگستان ” با همکاری دکتر محمد اسماعیل رضوانی در سه مجلد منتشر شد . ” اسنادی از روند اجرای معاهده ترکمانچای (۱۳۷۴)، ” روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه در سفر اول ودوم ” (۱۳۷۷و۸)، کتاب مراسم درباری ” جشن اَش پزان ” در دوره ناصرالدین شاه.(۱۳۸۲)، ” گزارش شکارهای ناصرالدین شاه قاجار ” (۱۳۹۰)، ” ناصرالدین شاه و نقاشی ” (۱۳۹۰). و چندین کتاب و بیش از ۴۵ مقاله دیگر.
خانه گفتمان شهر (وارطان ). میدان فلسطین . خیابان طالقانی . ضلع جنوبی . پلاک ۵۱۴.